Ερασιτέχνες που θα ήθελα να γαμήσω τσιμπούκι (1,400)